Kosgeb Destekleri ve Danışmanlık
Inter Yazılım


İnter Yazılım aşağıda yer alan ana başlıklarda hizmetler vermektedir:
 

Kosgeb hibe destekleri konusunda danışmanlık, Kosgeb destekleri çerçevesinde proje oluşturma, projelerin yazımı ve proje danışmanlık desteği. Kurumsallaşma projeleri, Pazar payını arttırmaya yönelik projeler ve dış ticarete açılma ve/veya geliştirme projeleri çerçevesinde nitelikli eleman, fuar, yurtdışı gezi, katalog, web siteleri, google seo, sosyal medya, google-facebook reklamları, tanıtım filmleri, kalite belgeleri gibi konularda hibe desteklerde danışmanlık.
 

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla kurulmuştur. KOSGEB ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla girişimci adaylarına çeşitli destekler sağlamaktadır.

İnter Yazılım firmanızın mevcut yapısı göz önüne alınarak oluşturulacak KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI çerçevesinde proje oluşturma, projeyi yazma hizmetlerini vermektedir.

 

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı Ve Gerekçesi

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

 

Program Ve Proje Limitleri

Program Süresi: 3 Yıl

Proje Süresi: 6-24 ay (+12ay)

Destek Üst Limiti: 150.000 TL (Toplam proje bütçesi 300,000 TL)

Destek Oranı: 1.ve 2. Bölge için %50 - 3. ve 4. Bölge için %60